แจ้งความจำนงและสมัครเรียน ม.1 คลิกที่นี่ https://w14.bangkok2.org/