>>Y??I?O‘?—?‘?“? ae?
?“???’???“? O???? e-learning LMS
>>Y??I?O‘?—?‘?“? GPA
?“???’???“? O??E<<? ICT
?“…“??? ?“…“?Oss
 “?“?y??? ”A?—???“<<(TM)?
E-BOOK
AEOss??’???—??E“<<
?<<—??????“ss?“?>>??…“
    

      รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Talented Class Program

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Talented Class Program
(กรณีนักเรียนไม่เต็มกลุ่มการเรียน)

         

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร Talented Class Program

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร Talented Class Program
(กรณีนักเรียนไม่เต็มกลุ่มการเรียน)

         

กิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

    

ศิษย์เก่าดีเด่น นาย มูฮัมหมัด อุสมานมูซา เข้าเยี่ยมพบท่านผู้อำนวยการ ในวันที่ 7 ก.พ. 60

    

bgcolor="#FFFACD"