อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน และเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-21 ม.ค. 2565
ม.ต้น และ ม.ปลาย เรียนออนไลน์
 
19 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565
ม.ต้น และ ม.ปลาย
สอนเสริมและสอบซ่อม
กรณีพิเศษออนไลน์
 
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2565
สอบปลายภาคเรียน 2/2564

 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2563