ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
   
 

พระมหาพิชัยมงกุฎ

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่)

   
 
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
   
 

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

   
 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน
   
 

ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า

   
 
  ปรัชญาโรงเรียน
   
 

ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ

ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

   
 
  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
   
 

พระพุทธโคดมบรมโลกนาถราชวินิต

   
 
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   
 

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

   
 
  คติพจน์ประจำโรงเรียน
   
 


มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
   
 
  อักษรย่อ
   
 


ร.น.บ.
   
  สีประจำโรงเรียน
   
 


น้ำเงินกรมท่า – ขาว
   
 
  เพลงประจำโรงเรียน
   
 
1. เพลงมาร์ชราชวินิตบางเขน
 
  ราชวินิตบางเขนเป็นสง่า เลิศแหล่งศึกษาควรเราภาคภูมิใจ
ศิลปะล้ำหน้าวิทยาก้าวไกล เด่นนำในมหานครบวรบุรี
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า พระราชทานนามเราเด่นศักดิ์ศรี
ชมพูขาวสวยเด่นเน้นสัมพันธ์ที่มี สามัคคีรักมั่นนั้นคือเรา
  มีวินัยใจเพียรมุ่งเพียรศึกษา การกีฬาเชี่ยวชาญแน่ไม่แพ้เขา
รักครูอาจารย์เทิดเอาไว้มั่นสถาบันเรา ราชวินิตบางเขนแนบเนาอยู่ ณ หทัย
ราชวินิตบางเขนเป็นแดนคุณธรรม ทุกผู้กระทำความดีเป็นนิสัย
เทิดกษัตริย์เหนือเกล้ารักชาติเรากว่าใด จรรโลกศาสน์เอาไว้คู่ไทยนิรันดร์กาล
   

2. เพลงพราวชมพู

 
  พร่างพราวขาวชมพูอยู่ลิ่วลิบ ชมพูพันธุ์ทิพย์ลิบลิบงามเมื่อยามเห็น
โปรยดอกเกลื่อนกล่นทั้งเช้าเย็น เมื่อแลเห็นคล้ายพรมชมพูดูแลลาน
พริ้งพราวขาวชมพูหรูจริงเจ้า ดูคล้ายเฝ้าราชวินิตสถิตสถาน
บางเขนคือแดนฝังรักสนิท ราชวินิตบางเขนสราญ
ตรึงรักทุกดวงวิญญาณ สมัครสมานนิรันดร