อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดประจำโรงอาหาร จำนวน ๒ อัตรา

 

...................................

 

...................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
17 มิ.ย. 67 – 6 ก.ย. 67
การสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมกรณีพิเศษ (เรียนซ้ำ)
รายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
20 มิ.ย. 67
กิจกรรมตักบาตร คณะสุพรรณิการ์
 
25 มิ.ย. 67
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 
26 มิ.ย. 67
กิจกรรมวันสุนทรภู่ / กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
 
27 มิ.ย. 67
ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
29 มิ.ย. 67
กิจกรรมทัศนศึกษา (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
 
11 ก.ค. 67
กิจกรรมตักบาตร คณะปาริชาติ
 
15 ก.ค. 67
การแข่งขันไอมาเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลลีก U18
 
17 ก.ค. 67
ตลาดนัดจิตอาสา (ห้องเรียนพิเศษ)
 
19 ก.ค. 67
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (แห่เทียน)
 
22 ก.ค. 67
ครูผู้สอนส่งไฟล์คะแนนระหว่างเรียน
ผ่าน Google Drive
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2567

 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2566
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566