อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 

 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1-2 เม.ย. 66
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 /ม.4
 
3-10 เม.ย. 66
รับคำร้อง สัมภาษณ์ มอบตัว นักเรียนชั้นม.1/ม.4 ที่ไม่มีที่เรียน
 
20-26 เม.ย. 66
ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1/ม.4
 
27-28 เม.ย. 66

ค่ายพุทธบุตร นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1/ม.4

 
8-9 พ.ค. 66
ปฐมนิเทศ นร.ชั้นม.1/ม.4
 
12 พ.ค. 66
อบรม สัมนาครู พัฒนาครู
 
15 พ.ค. 66
เปิดเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2566
 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2565
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565