อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 - 24 ก.พ. 66
สอบปลายภาค 2/65
 
10 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน 2/65
 
13 - 17 มี.ค. 66
สอบซ่อม 2/65 ครั้งที่ 1
 
20 - 24 มี.ค. 66

- สอบซ่อม 2/65 ครั้งที่ 2
- สอบซ่อมกรณีพิเศษ ม.3 , ม.6

 
30 มี.ค. 66
ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตร
ม.3 , ม.6
 
31 มี.ค. 66
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 , ม.6
 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2564
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565