คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2564
20/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ 24 ก.พ. 2564
19/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
24 ก.พ. 2564
17/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
22 ก.พ. 2564
15/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564
19 ก.พ. 2564
13/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
11 ก.พ. 2564
12/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
8 ก.พ. 2564
8/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน (แก้ไข)
1 ก.พ. 2564
7/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไข) 1 ก.พ. 2564
คำสั่งเดือนมกราคม 2564
6/2564
คําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
22 ม.ค. 2564
1/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
4 ม.ค. 2564
 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2563
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2561-2562